Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Uitbreiding fietsenstalling station

Portefeuillehouder

Lamers

Ambtelijk aanspreekpunt

Ivar Eenink Romanenkova

Begindatum

1-1-2015

Verwachte einddatum

1-9-2018

Stakeholders

ProRail (opdrachtgever project), Provincie Zuid-Holland (subsidieverstrekker), NS (vervoerder).

Omschrijving project

Uitbreiding fietsenstalling station Voorschoten van 424 naar ruim 1000 fietsparkeerplaatsen.

Belang voor de gemeente

Betere OV bereikbaarheid. Beter fietsklimaat. Betere overstapmogelijkheden fiets-trein.

Betrokkenheid gemeente

De gemeente heeft de vergunningen verstrekt en samen met ProRail de ontwerpen gemaakt.

Planning

Project is gereed. Er zijn nog restpunten die door ProRail opgepakt worden (afwatering fietspad en bereikbaarheid minder validen).

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

Fietsen worden buiten de nieuwe stalling geplaatst.

Rommelige uitstraling. Sociaal onveilig gevoel. Verminderde bereikbaarheid mindervaliden. Meer fietsendiefstal.

Weesfietsenaanpak en fout geparkeerde fietsenaanpak in APV en handhaving (dit is ook een voorwaarde van de provincie en het rijk voor subsidiering volgende fietsparkeerprojecten).

Afbeelding project Uitbreiding fietsenstalling station