Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1

Betrekken van bewoners bij het onderhoud van het openbaar groen

Met samenwerkingspartners zoals de IVN en Groei en Bloei wordt de bewustwording onder inwoners over het belang van groen in de gemeente vergroot. Onder ander door operatie steenbreek worden bewoners gestimuleerd om hun eigen terrein te vergroenen.

5.7.2

Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin Horst en Weide

5.7.3

Het stimuleren en faciliteren van inwoners voor het beheer van het openbaar gebied

Onder de noemer ‘Meedoen met groen’  wordt het adopteren van groen onder de aandacht gebracht. In het eerste kwartaal van 2019 zijn twee nieuwe initiatieven op de Sixlaan en de Tolstraat tot uitvoering gekomen. Verschillende nieuwe initiatieven zijn in de voorbereidende fase.  

5.7.4

Versterken biodiversiteit door bij-vriendelijk beheer

Bij vervanging van het openbaar groen wordt het verbeteren van de biodiversiteit meegenomen. Het uitgangspunt is dat 50% van de aanplant interessant is voor insecten (bij-vriendelijk) In de afgelopen winterperiode was ruim 70% van de nieuwe aanplant van bomen en heesters bij-vriendelijk. Daarnaast zijn in Vlietwijk en langs de Joke Smitlaan mengsels met bloembollen geplant die bij-vriendelijk zijn.

Lasten

Begroot € -2.682
Voorgestelde wijziging € -15
Begroting na wijziging € -2.697
ga terug