Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3.1

Inzetten op het versterken van samenwerking en kennisdeling binnen het culturele veld en daarbuiten

5.3.2

Stimuleren van Voorschotense culturele activiteiten

5.3.3

Zorgen voor vitale culturele functies

Lasten

Begroot € -328
Voorgestelde wijziging € 82
Begroting na wijziging € -246
ga terug