Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9.1

Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie

Lasten

Begroot € -64
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -64
ga terug