Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten

0.8.1

Verantwoorden van lasten en baten die niet zijn toe te rekenen aan andere taakvelden

Lasten

Begroot € -672
Voorgestelde wijziging € -88
Begroting na wijziging € -760
ga terug