Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

0.4 Overhead

0.4.1

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening

Lasten

Begroot € -7.874
Voorgestelde wijziging € -169
Begroting na wijziging € -8.044
ga terug